Vilket element är din hund?

Ett av de grundläggande systemen för klassificering som används inom traditionell kinesisk medicin (TCM) kallas “Fem elementsteorin”, eller “Wu Xing”. Enligt denna teori återspeglas relationen mellan de fem naturelementen eld, jord, metall, vatten och trä också i relationen mellan olika organ och kroppsfunktioner. Alla djur och människor har fem olika personlighetsdrag som påverkar hur vi … Fortsätt läsa Vilket element är din hund?